2022-12-23 – Coros dos Pequenos Cantores de Esposende